Reach

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören, 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. Bu mevzuatın amacı çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak ve kimyasalları kullanan herkesin sorumluluğunu farkına vardırmaktır. 

Kayıt

Üretici veya ihracatçılar tarafından yılda 1 ton ve üzeri üretilen veya piyasaya sunulan maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplanıp bu maddelerin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak Helsinki’de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilir.

Tedarik zincirinde bilgilendirme

REACH mevzuatının en önemli özelliklerinden biri maddelerle ilgili bilgilerin tedarik zincirinde yayılmasıdır. Üreticilerin veya ithalatçıların sahip oldukları bilgileri an alt kullanıcıya kadar doğru bir şekilde iletmek ile yükümlüdür.  

REACH mevzuatında Tisan’ın rolü

TİSAN olarak REACH tüzüğü ve uygulamaları ile ilgili yükümlülüklerimiz yönetimimizce değerlendirilmiş ve ilgili çalışmalar yürütülmüştür. REACH direktifinde belirtildiği üzere hazırladığımız kompaundlar karışım olarak değerlendirilmektedir. Karışımlar için kayıt işlemi (registration) direkt olarak söz konusu değildir. Ancak karışım yapan üreticilerin, karışımlarda kullanmış oldukları katkıların ve monomerlerin kayıt işlemlerini doğrudan takip etme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bu süreçte firmamız ürünlerin kaydı ile ilgili işlemleri dolaylı olarak takip etmektedir. REACH standardı gereği ürünlerimiz ile ilgili olarak kullanmış olduğumuz her türlü malzeme konusunda ilgili tedarikçilerimiz ile iletişim içindeyiz.

REACH ile ilgili tüm sorularınız için reach@tisan.com.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.