RoHS

 

 

2011/65/EU RoHS 2 direktifi, Avrupa Birliği’nin elektrik ve elektronik cihazlarının üretiminde belirlediği yasaklı maddelerin kullanılmamasını şart koşar. Bu maddelerin kullanımı, insan sağlığı ve çevreyi korumak için yasaklanmıştır.

Bu direktifte bahsedilen yasaklı maddeler ve ağırlıkça kısıtlama oranları şunlardır:

Kurşun (% 0,1) 

Cıva (% 0,1) 

Kadmiyum (% 0,01) 

+6 değerlikli krom (% 0,1) 

Polibromlı bifeniller (PBB) (% 0,1) 

Polibromlu difenil eterler (PBDE) (% 0,1) 

Bis(2-etilheksil) fitalat (DEHP) (% 0,1)

Butil benzil fitalat (BBP) (% 0,1) 

Dibutil fitalat (DBP) (% 0,1) 

Diizobutil fitalat (DIBP) (% 0,1)

 

Bu kapsamdaki elektrik elektronik eşya (EEE) kategorileri aşağıdaki gibidir:

1. Büyük ev aletleri 

2. Küçük ev aletleri 

3. IT ve telekomünikasyon eşyaları 

4. Tüketici eşyaları

5. Aydınlatma cihazları 

6. Elektrikli ve elektronik araçlar 

7. Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları 

8. Tıbbi cihazlar 

     - In-vitro diagnostik tibbi cihazlar 

9. İzleme ve kontrol aletleri 

     - Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri

10. Otomatik dağıtıcılar

11.Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer EEE’ler (23 Temmuz 2019)

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.