Tisaform® POM

Tisaform® POM Tisan tarafından Polioksimetilen-asetal kompaundları için üretilen tescilli bir markadır.

Polioksimetilen (çoğunlukla POM olarak bilinir, aynı zamanda poliasetal veya poliformaldehit de denilmektedir) yüksek sertlik, düşük sürtünme ve mükemmel boyutsal kararlılık gerektiren hassas parçalarda kullanılan bir mühendislik termoplastiğidir. Molekül dizilişine göre iki farklı formda mevcuttur: kopolimer (POMC) ve homopolimer (POMH). POM iyi bir yorulma direnci, çözücülere ve kimyasallara karşı yüksek direnç ve iyi elektriksel özellikleriyle tanımlanmaktadır. POM pek çok aynı uygulamada Naylon ile rekabet edebilir özelliklere sahiptir.

Tisaform® POM iyi kalıplanabilirliliği, yorulma direnci ve sertlik gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğu durumlarda tam performans ile kullanılır.

Tisaform® POM yüksek çekme mukavemeti, iyi esnelik ve sürekli darbeye maruz kaldığında ortalama sertliğe sahiptir.

Tisaform® POM organik çözücülere karşı yüksek dirence, boyutsal kararlılığa, düşük sürtünme katsayısına ve termoplastikler arasında çok iyi bir aşınma direncine sahiptir.

Tisaform® POM, belirli pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için formülasyonlar da geliştirilebilir.

Tisaform® POM tamamen geri dönüşümlü bir materyaldir ve yeniden işlemenin ardından tekrar kullanılabilir. Kullanıcı her zaman yeni ve işlenen malzemenin karışımıyla elde edilen malzemelerin belirlenen uygulama için uygun olup olmadığını ve özelliklerinin ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmelidir.

Tisaform® POM sınıfları size özel koyu renklerden en açık renklere kadar boyanabilir.