Biostar®

Çevresel sürdürülebilirlik için kompaund üretiminde ham madde olarak yenilenebilir ve biyo esaslı malzemelerin kullanımına başlanılmıştır. Plastik hammadde üreticisi olarak Tisan Mühendislik Plastikleri de bu konudaki sorumlulugunu farkındadır. Tisan, Bio­STAR® markası altında biyo esaslı hammaddeler ile yeşil ürünler üreterek çevreye karşı olan duyarlılıgını yansıtmaktadır. 

BioSTAR® ürünleri biyo esaslı hammadde içerir ve enzimatik sistemler ile bozunarak karbondioksit, su, metan, inorganik bileşikler ile biyokütle açıga çıkarır. Böylece tekrar dogaya karışarak çevresel döngüye devam eder. Biyo esaslı kompaundlar, özel katkılar ile biyo içerik oranı arttırılarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan alternatif biyo­bozunur veya daha uzun ömürlü olarak geliştirilmektedir. 

BioSTAR® ürünleri, biyo esaslı PLA ve PA polimerleri ile cam elyaf takviyeli ve halojen içermeyen alev geciktiricili olarak geliştirilmektedir. Ürünlerin yenilenebilir içerigi %20 oranından başlayarak içerdigi biyo esaslı polimere, takviyelere ve katkılara göre %90 oranına kadar çıkmaktadır.