Kimyasal Dayanım

Seyreltik Asit Çözeltisi Konstantre Asit Alkali Çözelti Alkoller Aromatik Hidrokarbonlar Yağ ve Gresler Halojenli Hidrokarbonlar Ketonlar
Zayıf Zayıf İyi İyi İyi İyi İyi - Bazen Zayıf İyi