Kimyasal Dayanım

Seyreltik Asit Çözeltisi Konstantre Asit Alkali Çözelti Alkoller Aromatik Hidrokarbonlar Yağ ve Gresler Halojenli Hidrokarbonlar Ketonlar
Orta-İyi Orta-İyi İyi İyi Zayıf Orta-İyi Zayıf-İyi İyi