Kimyasal Dayanım

Seyreltik Asit Çözeltisi Konstantre Asit Alkali Çözelti Alkoller Aromatik Hidrokarbonlar Yağ ve Gresler Halojenli Hidrokarbonlar Ketonlar
İyi İyi Orta-İyi İyi İyi Orta-İyi Orta-İyi Zayıf